• Про групу
  • Структура групи
  • Аналітика
  • Новини
  • Кар’єра в ІТТ
  • Партнери
  • Контакти
УкраинскийEn  

Пропозиція

Шановні пані та панове!

Вже протягом багатьох років у міжнародній практиці застосовується механізм squeeze-out (сквіз-аут), головною перевагою якого є надання реальної законної можливості для мажоритарія стати ЄДИНИМ (100%) власником акціонерного товариства.

Відповідна можливість з'явилася в Україні у зв'язку із набранням чинності 04.06.2017р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23 березня 2017 року (надалі - Закон), який передбачає обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій(squeeze-out, сквіз-аут).

Таке право застосовується у випадках набуття права власності на домінуючий пакет акцій акціонерного товариства починаючи з 04.06.2017 року.

Також це право застосовується, коли акціонери станом на 04.06.2017 року були власниками 95 та більше відсотків акцій акціонерного товариства. Такі акціонери, згідно з п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону не пізніше 03.06.2019 року можуть скористатися правом вимагати обов’язкового продажу акцій іншими акціонерами та самим акціонерним товариством.

Безпосередньо для акціонерного товариства реалізація процедури сквіз-аут це набуття безлічі переваг, серед яких: усунення можливості рейдерського захвату, швидке вирішення поточних та стратегічних завдань, що пов'язане із скороченням процедури прийняття рішень уповноваженими органами, так як не передбачає скликання загальних зборів акціонерів; значне скорочення витрат на оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях; нівелює можливість виникнення корпоративних спорів, а з ними і судових позовів, що паралізують нормальну господарську діяльність Товариства.

Наша Компанія, як визнаний учасник фондового ринку, для реалізації процедури squeeze-out (сквіз-аут) розробить детальний план дій як для товариства, так і для особи (осіб, що діють спільно), яка є/або стала власником домінуючого контрольного пакета акцій, порядок та строки реалізації запровадження механізму, запропонує послуги депозитарної установи та банку, а також забезпечить повне консультаційне супроводження на всіх етапах процедури, в тому числі у взаємодії з Центральним депозитарієм та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, банківською установою щодо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), щодо розкриття та оприлюднення відповідної інформації.

У разі Вашої зацікавленості в реалізації процедури squeeze-out (сквіз-аут), Ви можете зв'язатися з нами за номером +38 (044) 277-26-27; +38 (067) 402-47-35 або листом на електронну адресу: litvinova@itt-group.com. Контактні особи: Литвинова Ганна Олександрівна та Козакова Тетяна Миколаївна

Голова Правління – Президент ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»
Литвинова Г.О.


 
Версія для друку